Ηλεκτρονική εκδοτική (e-publishing) της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

×

Σύντομη παρουσίαση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Εκδοτικής της Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ, με περιήγηση στην αντίσ…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.